Rešerše

 

 
 |<<  <<  1 ...  2460 ...  2470  2471  2472  2473  2474  2475  2476  2477  2478  2479  >>  >>| 
Článek Autor Časopis Str.  
Privatizace kulturních fondůEkonom č.5, 0/199458
Postavení kulturních fondů.
Podílové fondy na scéněEkonom č.5, 0/199456-57
Přednosti investování do podílových fondů (Otevřený podílový fond, Uzavřený  podíl. fond).
Spojené arabské emirátyEkonom č.5, 0/199452-53
Politická a hospodářská situace, zahraniční obchod.
Nadešel čas mluvit o měření práceEkonom č.5, 0/199441
Co se za systémy měření práce skrývá a jaká je situace v této oblasti u nás.
Ostatní daně po noveleEkonom č.5, 0/1994příloha
Úplné znění zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitostí a zákona o  dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí s vysvětlivkami.
Cestou křížovouEkonom č.5, 0/199431-36
Chronologický přehled politického a ekonomického vývoje SSSR v letech 1990-91
Poptávka, nabídka a cenaEkonom č.5, 0/199428-29
Vysvětlení základních pojmů moderní ekonomie.
Bankovní trendyEkonom č.5, 0/199424-25
Úvěry a certifikáty ve vybraných komerčních bankách.
Regulace mezdEkonom č.5, 0/199416-17
Srovnání vývoje mezd s vývojem inflace.
Veřejnoprávní korporaceEkonom č.4, 0/199453-54
Chudobný rozpočet 1994Ekonom č.4, 0/199450
Slovensko - přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu SR na rok 1994.
Spolupráce ČMZRB s konzultačními a poradenskýmifirmamiEkonom č.4, 0/199444
Seznam poradenských firem ( dokončení z předcházejících částí uvedených v čas. Ekonom 2/1994 a 3/1994 ).
Spotřební daně po noveleEkonom č.4, 0/1994příloha
Úplné znění zákona s vysvětlivkami.
Energetika zítřka má jméno plynEkonom č.4, 0/199431-35
Plynárenství - využití plynu ve sférách národního hospodářství.
Chování spotřebitele, racionální volbaEkonom č.4, 0/199428-29
Macmillanův slovník moderní ekonomie - vysvětlení pojmů.
Aktualizované směrovací kódy bankEkonom č.4, 0/199423-24
Clearingový systém ČNB - směrovací kódy.
Dvojí vlastnictvíEkonom č.4, 0/199419-20
Transformace bytových družstev.
Pravé příčiny vznikuEkonom č.4, 0/199416-18
Zaměstnanecké vlastnictví.
Autorská právaEkonom č.3, 0/199455-56
Vývoj autorského práva u nás, ochrana podle autor. práva, obsah.
AlžírskoEkonom č.3, 0/199450-51
Politická a hospodářská situace, zahraniční obchod, adresa velvyslanectví.
 |<<  <<  1 ...  2460 ...  2470  2471  2472  2473  2474  2475  2476  2477  2478  2479  >>  >>| 

 Tento web provozuje Městská knihovna Český Těšín